Skip links

Asociația Brahma anunță lansarea proiectului „VIITOR – Valorificarea, Instruirea și Integrarea Tinerilor prin Ocupare și Responsabilizare”

Unul dintre cele trei proiecte finanțate din Fondul Social European la nivelul regiunii București-Ilfov în cadrul apelului POCU/910/2/4, își deschide porțile către un VIITOR mai bun pentru tinerii NEETs – o resursă imensă pentru dezvoltarea sustenabilă a României.

Semnarea contractului de finanțare a fost marcată în cadrul evenimentului din data de 1 septembrie 2021 la sediul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, fiind apreciată contribuția și însemnătatea unei finanțări dedicate asigurării unui VIITOR sigur tinerilor șomeri cu vârsta cuprinsă între 16-29 de ani, care nu urmează nicio formă de educație sau formare.

Potențialul uriaș al tinerilor NEETs din regiunea București -Ilfov va fi valorificat prin intermediul măsurilor active de ocupare furnizate acestora în cadrul proiectului „VIITOR Valorificarea, Instruirea și Integrarea Tinerilor prin Ocupare și Responsabilizare” (SMIS 150520), implementat în perioada septembrie 2021 – septembrie 2023 de către Asociația Brahma.

Cu un buget total de 3.256.566,50 lei (din care 2.605.253,19 lei cofinanțare UE), VIITOR este șansa tinerilor NEETs din București-Ilfov de a reuși acasă, în România.

Fundamentarea activităților propuse în cadrul proiectului a avut ca punct de reper studiul de nevoi realizat la firul ierbii de către Asociația Brahma pe un eșantion reprezentativ de 230 tineri NEETs din regiunea București-Ilfov, astfel încât obiectivele formulate să răspundă nevoilor și intereselor reale ale beneficiarilor.

Prin intermediul activităților prognozate, proiectul își propune o serie de rezultate care să contribuie la promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a tinerilor NEETs, respectiv:

  • o comunitate virtuală creată – Societatea NEETs cu VIITOR – în reţea, instrument de facilitare a conectării tinerilor NEETs;
  • 300 de tineri NEETs de nivel B, C și D (profilați la SPO), sprijiniți în tranziția către piața muncii prin furnizarea de servicii de formare profesională autorizate ANC (Agent de securitate, Lucrător pentru estetica şi igiena corpului omenesc, Cameristă, Lucrător în comerţ, Lucrător în alimentaţie – ajutor de bucătar, Lucrător în structuri pentru construcţii) și neautorizate ANC (Expert în identificarea, prevenirea şi combaterea fenomenului de mobbing);
  • 400 de tineri NEETs de nivel A, B, C și D beneficiari ai serviciilor de mediere pe piața muncii;
  • 176 de tineri NEETs integrați pe piața muncii;
  • 28 de tineri NEETs inițiați în domeniul competențelor antreprenoriale, beneficiari ai serviciilor de consiliere și consultanță în antreprenoriat;
  • 9 tineri NEETs susținuți în demersul antreprenorial, prin furnizarea de servicii specializate de mentorat pentru optimizarea ideilor de afaceri;
  • 9 tineri NEETs susținuți în implementarea planurilor de afaceri prin oferirea de finanțări.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020(POCU/910/2/4/150520), Axa prioritara 2: Îmbunatațirea situației tinerilor din categoria NEETs, Obiectivul specific 2.1 „Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16  29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile” , Obiectivul specific 2.2 „Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între- 16-29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile”;  Prioritatea  de  investiție 8.ii.

Asociația Brahma este o organizație neguvernamentală care își propune să aducă o schimbare în viața persoanelor și comunităților vulnerabile, promovând conceptul de servicii integrate dedicate și adaptate necesităților specifice ale fiecărui individ sau comunitate. Mai multe informații despre Asociația Brahma găsiți aici: www.asociatia-brahma.ro.

Date de contact:

Georgiana Barac – Manager proiect

Telefon: 0766 260 896

E-mail: office@asociatia-brahma.ro

Leave a comment