Skip links

Împreună pentru VIITORUL tinerilor NEETs

La prima strigare, termenul de NEET nu este pe înțelesul tuturor, fiind un termen destul de puțin prezent în anii trecuți în rândul preocupărilor politicilor guvernamentale de la nivelul țării noastre. Concret, tinerii NEETs sunt reprezentați de persoane cu vârsta cuprinsă între 16 ani și  29 de ani care nu au reuşit să se integreze pe piaţa muncii din diverse motive (lipsa oportunităţilor de ocupare, lipsa competenţelor cerute pe piaţa muncii etc.) şi care nu sunt cuprinşi în programe de educaţie sau formare.

Ce este important de știut însă este faptul că problema integrării tinerilor NEETs a devenit o constantă pe agenda politică a Uniunii Europene începând cu anul 2010, în contextul crizei economice, care a dus la creșterea masivă a ratei șomajului în rândul tinerilor și a produs derapaje la nivelul integrării socio-profesionale. În acest context, la nivel european s-au căutat soluții de remediere a acestei situații prin diverse inițiative menite să aducă o schimbare în acest domeniu, inițiative preluate și la nivel național.

Conform statisticilor, în anul 2019 România a ocupat locul al patrulea la nivelul Uniunii Europene ca procent de tineri NEETs, ceea ce a generat nevoia de acțiuni concrete pentru a reduce această disparitate și de a sprijini integrarea tinerilor NEETs pe piața muncii. Inițiativelor derulate de instituțiile abilitate s-au alăturat și beneficiarii privați, care au avut șansa de a contribui la îmbunătățirea acestei situații la nivel național, prin implementarea de proiecte dedicate creșterii gradului de ocupare a tinerilor NEETs. O inițiativă menită să aducă o schimbare în viața tinerilor NEETs de la nivelul regiunii București-Ilfov este cea promovată de Asociația Brahma, prin proiectul „VIITOR – Valorificarea, Instruirea şi Integrarea Tinerilor prin Ocupare şi Responsabilizare, SMIS 150520.

Prin intermediul activităților gândite, adaptate la nevoile și interesele specifice ale tinerilor, VIITOR își propune promovarea integrării durabile pe piaţa muncii a 400 de tineri NEETs cu rezidenţa în regiunea Bucureşti-Ilfov, cu accent pe cei din mediul rural (minim 200), pe cei aparţinând minorităţii roma (minim 200) şi pe cei încadraţi în categoriile C (greu ocupabil) şi D (foarte greu ocupabil) – minim 120 30%), prin acţionare pe trei paliere: educaţie, formare, ocupare, inclusiv prin punerea în aplicare a garanţiei pentru tineret.

Grupul ţintă al proiectului „VIITOR – Valorificarea, Instruirea şi Integrarea Tinerilor prin Ocupare şi Responsabilizare” este format din 400 de persoane cu domiciliul sau reşedinţa în regiunea mai dezvoltată Bucureşti-Ilfov, înregistraţi şi profilaţi în prealabil de către Serviciul Public de Ocupare – SPO şi care îndeplinesc simultan următoarele criterii:

  • au vârsta cuprinsă între 16 şi 29 de ani;
  • nu urmează nicio formă de educaţie sau formare;
  • nu sunt ocupate pe piaţa muncii, având exclusiv statut de şomeri;
  • au domiciliul sau reşedinţa în regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov;
  • au fost înregistrate, informate, consiliate şi profilate în prealabil de către Serviciul public de ocupare (SPO).

Pentru a atinge rezultatele scontate, au fost depuse diligenţele necesare încheierii de acorduri de colaborare cu AMOFM/ALOFM/AJOFM-urile din regiunea Bucureşti-Ilfov, iar

simultan se vor derula campanii de informare şi promovare în vederea mobilizării tinerilor NEETs care nu sunt înregistraţi la nivelul SPO, în vederea direcţionării acestora spre înregistrarea la nivelul SPO, urmând ca ulterior aceştia să se înscrie în grupul ţintă. Toţi cei 400 tineri NEETs vor beneficia în mod direct de activităţi în cadrul proiectului personalizate la nevoile specifice ale acestora, în acord cu pachetul de măsuri de care pot beneficia în vederea ocupării unui loc de muncă, determinat în urma încadrării tinerilor NEETs în una din categoriile de ocupabilitate.

Astfel, prin triada educație – formare – ocupare, Asociația Brahma își propune să construiască un VIITOR mai bun și sustenabil pentru 400 de tineri NEETs, prin implicare, susținere și dezvoltare privind creșterea nivelului de ocupare și îmbunătățirea competențelor acestora.

Leave a comment