Skip links

Anunț Selectare Experți Evaluatori Planuri de Afaceri

SMIS 150520

Asociația Brahma, în calitate de Beneficiar al proiectului VIITOR – Valorificarea, Instruirea și Integrarea Tinerilor prin Ocupare și Responsabilizare, POCU/910/2/4/150520, organizează un proces de selectare a trei Experți evaluatori planuri de afaceri (reprezentanți ai mediului de afaceri/patronatelor), care vor face parte din comisia de selecție planuri de afaceri, în vederea implementării subactivității A5.1 Furnizarea serviciilor de susținere a antreprenoriatului, înființare entități și semnare contracte subvenție.

Rol: Expert evaluator planuri de afaceri (A5.1)

Codul ocupației: 263107 – consultant în management

Documente necesare înscrierii:

 • Curriculum Vitae în format Europass, pe care să fie specificat locul de muncă vizat, respectiv “Expert evaluator planuri de afaceri – SMIS 150520”;
  • diplome de studii;
  • documente justificative care atestă experiența profesională specifică în consultanță/management/ antreprenoriat, cum ar fi contracte individuale de muncă, contracte prestări servicii, adeverințe, extrase REVISAL, extrase Registrul Comerțului sau alte documente justificative similare;
  • act de identitate sau alte documente care atestă identitatea;
  • alte documente relevante pentru desfășurarea concursului (de exemplu: participarea ca membru în alte comisii similare de jurizare și selecție a planurilor de afaceri constituie un avantaj, recomandări, etc.).

Depunerea dosarelor de recrutare:

1. Persoanele interesate vor trimite CV-ul și documentele justificative la adresa de e-mail: office@asociatia-brahma.ro, până la data de 11.05.2022, orele 16:00. Fiecare dosar va primi un număr de înregistrare, care va fi comunicat fiecărui participant în parte.

2. Rezultatul etapei de verificare a documentelor transmise va fi comunicat individual pe e-mailul fiecărui participant până cel târziu în data de 17.05.2022.

3. Persoanele declarate admise în urma evaluării CV-urilor și documentelor justificative vor fi invitate să participe la un interviu fizic la sediul administrativ al Asociației Brahma (București, Aleea Botorani, nr. 5, bl. V36) sau telefonic, care va avea loc în perioada 19-20.05.2022 (în funcție de disponibilitatea persoanelor selectate).

Notă: detaliile privind salarizarea vor fi discutate pe parcursul interviurilor.

4. Rezultatele finale ale selecției vor fi afișate pe site-ul proiectului (www.viitor-brahma.ro).

5. Contestațiile la rezultatele afișate pot fi depuse în termenul publicat pe site-ul proiectului.

Persoană de contact:

Olteanu Sergiu-Cătălin – Responsabil program antreprenoriat

Telefon: 0736171207, e-mail: office@asociatia-brahma.ro

 

Cerințe minime:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de minim 3 ani;
 • experiență în consultanță/management/antreprenoriat de minim 11 ani;
 • domiciliu sau reședința în aria de implementare a proiectului (regiunea București-Ilfov);
 • cunoștințe tehnice în antreprenoriat și management;
 • capacitate de evaluare obiectivă și atenție la detalii;
 • abilități de comunicare și relaționare.

Perioadă estimată de desfășurare a activității: perioadă determinată de o lună de zile (estimativ iulie-august 2022).

Documente necesare înscrierii:

 • Curriculum Vitae în format Europass, pe care să fie specificat locul de muncă vizat, respectiv “Expert evaluator planuri de afaceri – SMIS 150520”;
  • diplome de studii;
  • documente justificative care atestă experiența profesională specifică în consultanță/management/ antreprenoriat, cum ar fi contracte individuale de muncă, contracte prestări servicii, adeverințe, extrase REVISAL, extrase Registrul Comerțului sau alte documente justificative similare;
  • act de identitate sau alte documente care atestă identitatea;
  • alte documente relevante pentru desfășurarea concursului (de exemplu: participarea ca membru în alte comisii similare de jurizare și selecție a planurilor de afaceri constituie un avantaj, recomandări, etc.).

Depunerea dosarelor de recrutare:

1. Persoanele interesate vor trimite CV-ul și documentele justificative la adresa de e-mail: office@asociatia-brahma.ro, până la data de 11.05.2022, orele 16:00. Fiecare dosar va primi un număr de înregistrare, care va fi comunicat fiecărui participant în parte.

2. Rezultatul etapei de verificare a documentelor transmise va fi comunicat individual pe e-mailul fiecărui participant până cel târziu în data de 17.05.2022.

3. Persoanele declarate admise în urma evaluării CV-urilor și documentelor justificative vor fi invitate să participe la un interviu fizic la sediul administrativ al Asociației Brahma (București, Aleea Botorani, nr. 5, bl. V36) sau telefonic, care va avea loc în perioada 19-20.05.2022 (în funcție de disponibilitatea persoanelor selectate).

Notă: detaliile privind salarizarea vor fi discutate pe parcursul interviurilor.

4. Rezultatele finale ale selecției vor fi afișate pe site-ul proiectului (www.viitor-brahma.ro).

5. Contestațiile la rezultatele afișate pot fi depuse în termenul publicat pe site-ul proiectului.

Persoană de contact:

Olteanu Sergiu-Cătălin – Responsabil program antreprenoriat

Telefon: 0736171207, e-mail: office@asociatia-brahma.ro

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Atribuții:

 • însușirea și aplicarea informațiilor din cadrul Metodologiei de evaluare a planurilor de afacere și a procedurilor de evaluare și selectare a antreprenorilor într-o manieră obiectivă, transparentă, echidistantă și nediscriminatorie;
 • evaluarea administrativă a dosarelor depuse în conformitate cu Grilă de evaluare administrativă;
 • evaluarea tehnico-financiară a planurilor de afaceri și publicarea rezultatelor intermediare;
 • evaluarea participanților în etapa de susținere a planurilor de afacere;
 • redactarea rapoartelor intermediare și finale;
 • realizarea listei cu persoanele selectate conform punctajelor obținute, a listei de rezervă și lista persoanelor respinse în urma procesului de evaluare;
 • participarea la întâlnirile de lucru cu echipa de management și cu ceilalți experți din echipa de implementare în vederea îndeplinirii rezultatelor asumate;
 • respectarea confidențialității datelor/informațiilor, în condițiile legii și a regulamentelor și metodologiilor stabilite în cadrul proiectului;
 • respectarea programului de lucru;
 • realizarea Raportului de activitate, a Fișei de pontaj individuale și centralizarea livrabilelor generate etc.

Cerințe minime:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de minim 3 ani;
 • experiență în consultanță/management/antreprenoriat de minim 11 ani;
 • domiciliu sau reședința în aria de implementare a proiectului (regiunea București-Ilfov);
 • cunoștințe tehnice în antreprenoriat și management;
 • capacitate de evaluare obiectivă și atenție la detalii;
 • abilități de comunicare și relaționare.

Perioadă estimată de desfășurare a activității: perioadă determinată de o lună de zile (estimativ iulie-august 2022).

Documente necesare înscrierii:

 • Curriculum Vitae în format Europass, pe care să fie specificat locul de muncă vizat, respectiv “Expert evaluator planuri de afaceri – SMIS 150520”;
  • diplome de studii;
  • documente justificative care atestă experiența profesională specifică în consultanță/management/ antreprenoriat, cum ar fi contracte individuale de muncă, contracte prestări servicii, adeverințe, extrase REVISAL, extrase Registrul Comerțului sau alte documente justificative similare;
  • act de identitate sau alte documente care atestă identitatea;
  • alte documente relevante pentru desfășurarea concursului (de exemplu: participarea ca membru în alte comisii similare de jurizare și selecție a planurilor de afaceri constituie un avantaj, recomandări, etc.).

Depunerea dosarelor de recrutare:

1. Persoanele interesate vor trimite CV-ul și documentele justificative la adresa de e-mail: office@asociatia-brahma.ro, până la data de 11.05.2022, orele 16:00. Fiecare dosar va primi un număr de înregistrare, care va fi comunicat fiecărui participant în parte.

2. Rezultatul etapei de verificare a documentelor transmise va fi comunicat individual pe e-mailul fiecărui participant până cel târziu în data de 17.05.2022.

3. Persoanele declarate admise în urma evaluării CV-urilor și documentelor justificative vor fi invitate să participe la un interviu fizic la sediul administrativ al Asociației Brahma (București, Aleea Botorani, nr. 5, bl. V36) sau telefonic, care va avea loc în perioada 19-20.05.2022 (în funcție de disponibilitatea persoanelor selectate).

Notă: detaliile privind salarizarea vor fi discutate pe parcursul interviurilor.

4. Rezultatele finale ale selecției vor fi afișate pe site-ul proiectului (www.viitor-brahma.ro).

5. Contestațiile la rezultatele afișate pot fi depuse în termenul publicat pe site-ul proiectului.

Persoană de contact:

Olteanu Sergiu-Cătălin – Responsabil program antreprenoriat

Telefon: 0736171207, e-mail: office@asociatia-brahma.ro

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Leave a comment