Skip links

Asociația Brahma anunță lansarea concursului de evaluare și selectare planuri de afaceri POCU/910/2/4/150520

Astăzi, 11 iulie 2022, Asociația Brahma anunță lansarea concursului de evaluare și selectare planuri de afaceri în cadrul proiectului „VIITOR – Valorificarea, Instruirea și Integrarea Tinerilor prin Ocupare și Responsabilizare”, POCU/910/2/4/150520, cofinanțat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020.

Această acțiune este parte componentă a activității A5 Sprijin pentru ocuparea pe cont propriu a tinerilor NEETs A din grupul țintă cu rezidența în București-Ilfov, prin activități de susținere a antreprenoriatului, respectiv a subactivității A5.1 Furnizarea serviciilor de susținere a antreprenoriatului, înființare entități și semnare contracte de subvenție.

Concursul de evaluare și selectare planuri de afaceri se adresează celor 27 de absolvenți ai programului de pregătire antreprenorială desfășurat în cadrul proiectului VIITOR (curs „Competențe antreprenoriale” și  sesiuni de consiliere și consultanță în antreprenoriat). Înscrierea persoanelor care nu au participat la programul de pregătire antreprenorială din cadrul proiectului SMIS 150520, implementat de Asociația Brahma nu este permisă.

Metodologia de organizare și desfășurare a concursului de evaluare și selectare planuri de afaceri, formularele aferente și calendarul organizare concurs de evaluare și selectare planuri de afaceri, sunt disponibile pe website-ul proiectului, secțiunea Concurs antreprenoriat, https://viitor-brahma.ro/concurs-antreprenoriat/

Dosarele de înscriere pot fi transmise prin poștă/curier sau personal, în perioada 11 – 18 iulie 2022, orele 16:00, la sediul administrativ al Asociației Brahma (str. Aleea Botorani, nr. 5, Bl. V36, sc. 1, parter, cam. 4, sector 5, București).

Leave a comment