Skip links

Importanța formării profesionale

Ce este formare profesională?

Formarea profesională este un proces de învățare continuă, o metodă de perfecționare care contribuie la acumularea de noi cunoștințe și abilități într-un anumit domeniu, astfel încât șansele de a ocupa un loc de muncă sau de a avansa la locul de muncă actual să crească în mod real.

Formarea profesională este reglementată prin Codul Muncii, titlul VI, art. 192, ca formă de educație continuă pentru angajați, în completarea sistemului formal de învățământ.

Principalele obiective ale formării profesionale sunt:
a) adaptarea salariatului la cerințele postului sau ale locului de muncă;
b) obținerea unei calificări profesionale;
c) actualizarea cunoștințelor și deprinderilor specifice postului și locului de muncă și perfecționarea pregătirii profesionale pentru ocupația de bază;
d) reconversia profesională determinată de restructurări socio-economice;
e) dobândirea unor cunoștințe avansate, a unor metode și procedee moderne, necesare pentru realizarea activităților profesionale;
f) prevenirea riscului șomajului;
g) promovarea în muncă și dezvoltarea carierei profesionale.

Astfel, formarea profesională se poate realiza prin: 

– participarea la cursuri organizate de către angajator sau de către furnizorii de servicii de formare profesională din țară sau din străinătate;

– stagii de adaptare profesională la cerințele postului şi ale locului de muncă;

– stagii de practică şi specializare în țară şi în străinătate;

– ucenicie organizată la locul de muncă;

– alte forme de pregătire convenite între angajator şi salariat.

De asemenea, angajații pot participa și la diferite programe individuale de formare profesională, programe de training, coaching sau mentorat. Pot fi în aceeași categorie și conferințele, activitățile de cercetare, voluntariat, diferite competiții profesionale, webinarii sau programe de internship. Nu sunt considerate formare profesională instruirile de zi cu zi făcute de către angajator, alte pregătiri neplanificate sau pregătiri care au loc în instituții de învățământ.

De ce este importantă formarea profesională?

Piața muncii este într-o continuă schimbare, determinată de schimbările socio-economice înregistrate la nivelul țării. Acest dinamism presupune capacitatea de a te adapta la aceste schimbări, prin îmbunătățirea competențelor pe care le deții. Bineînțeles, pregătirea școlară, educația dobândită pe parcursul anilor de școală este extrem de importantă. Însă pentru a fi cât mai bine pregătit, participarea la programe de formare profesională în domenii de interes sau aflate la mare căutare, reprezintă cu siguranță un mare plus. Învățarea continuă, care nu se rezumă la anii de învățământ obligatoriu, ci continuă și pe parcursul vieții de adult, contribuie în mod semnificativ la modul în care te dezvolți și îți alegi traiectoria profesională. Cu cât ești mai specializat, mai pregătit într-un anumit domeniu, cu atât vei fi mai capabil să te adaptezi la noile realități de pe piața muncii.

Dobândirea de noi competențe prin cursuri de specializare/perfecționare/calificare ar trebui să fie o constantă a vieții noastre profesionale, atât pentru a avansa în carieră, cât și pentru a ne adapta la schimbările mediului socio-economic, fiind astfel mereu pregătiți să facem față schimbărilor și provocărilor. De aceea, este important să fii mereu informat cu privire la diverse oportunități de formare, mai cu seamă la cele oferite în mod gratuit ca urmare a unor finanțări europene.

La nivelul proiectului „VIITOR – Valorificarea, Instruirea și Integrarea Tinerilor prin Ocupare și Responsabilizare”, POCU/910/2/4/150520 sunt prevăzute o serie de programe de formare profesională autorizate ANC – cursuri de calificare nivel 2 (360 ore activități teoretice și practice), în domenii variate: Agent de securitate, Frizer, Manichiurist-pedichiurist, Cameristă, Lucrător comercial, Lucrător în alimentație – ajutor de bucătar, Lucrător în structuri pentru construcții, precum și un program de formare profesională neautorizat ANC – Expert în identificarea, prevenirea și combaterea fenomenului de mobbing la locul de muncă, care contribuie la pregătirea tinerilor pentru a face față provocărilor de pe piața muncii.

Alege să obții competențe și abilități care să te ajute în integrarea sau menținerea pe piața munii, fii responsabil pentru viitorul tău profesional!

__________________

Proiectul VIITOR este finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 2: Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs, Obiectiv tematic 8, Prioritatea  de  investiție 8.ii, Apel de proiecte POCU/910/2/4/Operațiune compozită O.S. 2.1, 2.2.