Skip links

Absolvenți de VIITOR ai cursurilor de calificare – Frizer și Manichiurist-Pedichiurist

Programul de formare profesională autorizat ANC organizat în cadrul proiectului VIITOR, adresat tinerilor NEETs din regiunea București-Ilfov, a fost gândit pentru a le oferi acestora șansa de a obține competențele necesare integrării mai facile pe piața muncii. Schimbările cauzate de realitatea ultimilor ani și-au pus amprenta asupra proceselor de recrutare, iar pentru a-și crește șansele de a ocupa un loc de muncă potrivit nevoilor și intereselor lor, tinerii conștientizează din ce în ce mai tare avantajele pe care ți le oferă o calificare. Mai ales dacă este într-un domeniu în care ofertele de muncă sunt foarte variate.

Așadar, în perioada octombrie-decembrie 2022, în cadrul proiectului VIITOR, s-au derulat activități teoretice și practice specifice cursurilor de calificare nivel 2 (360 ore) în domeniile „Frizer” și „Manichiurist – perdichiurist”, la care au participat tineri NEETs din comunele Găneasa și Domnești din județul Ilfov, precum și din București. Cursurile s-au încheiat cu susținerea examenelor de absolvire, constând într-o probă teoretică și una practică, și au avut loc după cum urmează:

  • 17 decembrie 2022 – Frizer, Găneasa, jud. Ilfov (14 absolvenți)
  • 21 decembrie 2022 – Frizer, Domnești, jud. Ilfov (12 absolvenți)
  • 22 decembrie 2022 – Manichiurist-pedichiurist, Găneasa, jud. Ilfov (14 absolvenți)
  • 23 decembrie 2022 – Manichiurist-pedichiurist, București (14 absolvenți)

În urma absolvirii cu succes a examenelor, tinerii NEETs au obținut certificate de calificare eliberate de Ministerul Educației Naționale, Ministerul Muncii și Justiției Sociale, recunoscute atât la nivel național, cât și european. Mai departe, prin activitatea de mediere prevăzută la nivelul proiectului, tinerii vor beneficia de sprijin în procesul de identificare și accesare a unui loc de muncă potrivit nevoilor și intereselor lor.

Programul de formare autorizat ANC este derulat în cadrul subactivității A2.1 Formarea profesională a tinerilor NEETs B,C şi D – organizată şi derulată în conformitate cu prevederile OG 129/2000.

__________________

Proiectul VIITOR este finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 2: Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs, Obiectiv tematic 8, Prioritatea  de  investiție 8.ii, Apel de proiecte POCU/910/2/4/Operațiune compozită O.S. 2.1, 2.2.