Skip links

FACILITĂȚI PENTRU INSERȚIA PE PIAȚA MUNCII

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, prin politicile sale în domeniul ocupării și mobilității forței de muncă aplicate de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), oferă o serie de facilităţi cetăţenilor români, atât celor care se află în România, cât și celor care se întorc în ţară, cu scopul de a facilita inserţia acestora pe piaţa autohtonă a muncii.

Pentru a putea beneficia de măsurile oferite de ANOFM,  trebuie să te înregistrezi ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă, la agenția teritorială în raza căreia ai domiciliul sau reședința, după caz, fiind necesar să depui următoarele documente:

  1. Actul de identitate, în original și copie
  2. Actele de studii și de calificare, în original și copie
  3. Carnetul de muncă sau alte acte care atestă, potrivit legii, existența unor raporturi de muncă ori de serviciu, în cazul persoanelor provenite din muncă
  4. Adeverință medicală din care să rezulte că persoana este clinic sănătoasă sau aptă de muncă ori că are eventuale restricții medicale

Prima de inserție (absolvenți)

Absolvenții instituțiilor de învățământ și absolvenții școlilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, care, în termen de 60 de zile de la absolvire, se înregistrează la agențiile pentru ocuparea forței de muncă și se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, de o primă de inserție egală cu de 3 ori valoarea indicatorului social de referință (500 lei), în vigoare la data încadrării în muncă. Acest drept sub formă de primă, se acordă în două tranșe, astfel:

  1. o tranșă egală cu 50% din cuantumul stabilit, la dată angajării;
  2. o tranșă egală cu 50% din cuantumul stabilit, după expirarea perioadei de 12 luni de la angajare.

Prima de inserție se acordă absolvenților care se angajează în termen de 60 de zile de la data absolvirii, ulterior înregistrării la ANOFM.

Prima de activare

Șomerii înregistrați la ANOFM, de cel puțin 30 de zile, care nu beneficiază de indemnizație de șomaj, în situația în care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 3 luni, beneficiază din bugetul asigurărilor pentru șomaj, de o primă de activare în valoare de 1000 de lei, cu condiția să nu mai fi beneficiat în ultimele 12 luni de o altă primă de activare, iar solicitarea să fie făcută în termen de 30 de zile de la data angajării.

Persoanele care beneficiază de prima de activare au dreptul la menținerea acesteia și în situația în care, în perioada de 3 luni de la angajare, le încetează raportul de muncă sau de serviciu la primul angajator și se încadrează, în termen de 30 de zile, la un alt angajator, în aceleași condiții.
Nu pot beneficia de prima de activare persoanele care se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimele 12 luni.

Prima de încadrare

Persoanele înregistrate ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă și care se încadrează în muncă, cu normă întreagă, într-o localitate situată la o distanță mai mare de 15 km de localitatea în care își au domiciliul sau reședința, pot beneficia pe o perioadă de 12 luni, de o primă de încadrare, neimpozabilă în cuantum de 0,5 lei/km, dar nu mai mult de 55 lei/zi, proporțional cu numărul de zile în care persoanele în cauză desfășoară efectiv activitatea la angajatorul la care se realizează încadrarea în muncă.

Prima de încadrare prevăzută la art. 74 din lege se acordă doar persoanelor care au domiciliul sau reședința în zonele prevăzute în Planul național de mobilitate.

Prima de instalare

Persoanele înregistrate ca șomeri la ANOFM care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanță mai mare de 50 km față de localitatea în care își au domiciliul sau reședința și, ca urmare a acestui fapt, își schimbă domiciliul ori își stabilesc reședința în localitatea respectivă sau în localitățile învecinate acesteia și zonele sunt prevăzute în Planul național de mobilitate pot solicita în termen de 60 de zile o primă de instalare, neimpozabilă, destinată stimulării încadrării în muncă, asigurării cheltuielilor pentru locuire în noul domiciliu sau noua reședința, și/sau pentru reîntregirea familiei, după caz.

Prima de instalare se acordă în cuantum diferențiat, astfel:

– 12.500 lei pentru persoanele înregistrate ca șomeri și care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate și, că urmare a acestui fapt, își schimbă domiciliul sau își stabilesc reședința;

– 15.500 lei pentru persoanele înregistrate ca șomeri care își schimbă domiciliul sau își stabilesc reședința, în situația în care sunt însoțite de membrii familiei și în cazul familiei monoparentale, în situația în care sunt însoțite de copilul sau copiii aflați în întreținere;

– în cazul în care ambii soți îndeplinesc condițiile de acordare a primei de instalare unul va primi prima de instalare în cuantum de 12.500 lei, iar celălalt va primi o primă de instalare în cuantum de 3.500 lei;

Prima de instalare stabilită în cuantumurile prevăzute mai sus se acordă în două tranșe, astfel:

– o tranșă egală cu 50% din cuantumul stabilit, la data instalării, care se plătește în luna următoare lunii în care s-a solicitat acordarea primei de instalare, odată cu achitarea indemnizațiilor de șomaj cuvenite șomerilor;

– o tranșă egală cu 50% din cuantumul stabilit, după expirarea perioadei de 12 luni de la angajare, se plătește în luna următoare lunii în care expiră perioada de 12 luni de la angajare, odată cu achitarea indemnizațiilor de șomaj cuvenite șomerilor.

În situația în care angajatorul sau autoritățile publice locale sau centrale asigură locuința de serviciu ori suportarea cheltuielilor aferente din fonduri ale angajatorului sau fonduri publice, prima de instalare se acordă în cuantum diferențiat, astfel:

a) 3.500 lei pentru persoanele înregistrate ca șomeri și care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate și, că urmare a acestui fapt, își schimbă domiciliul sau își stabilesc reședința;

b) 6.500 lei pentru persoanele înregistrate ca șomeri care își schimbă domiciliul sau își stabilesc reședința, în situația în care sunt însoțite de membrii familiei în sensul Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, iar în cazul familiei monoparentale, în situația în care sunt însoțite de copilul sau copiii aflați în întreținere;

c) 3.500 lei pentru fiecare soț aflat în cazul în care ambii soți îndeplinesc condițiile de acordare a primei de instalare.

În aceste situații, prima de instalare se acordă într-o singură tranșă, la dată instalării, în luna următoare lunii în care s-a solicitat acordarea primei de instalare, odată cu achitarea indemnizațiilor de șomaj cuvenite șomerilor.

Prima de relocare

Persoanele înregistrate ca șomeri care se încadrează în muncă cu normă întreagă pentru o perioadă de cel puțin 12 luni, într-o altă localitate situată la o distanță mai mare de 50 km față de localitatea în care își au domiciliul sau reședința și, ca urmare a acestui fapt, își schimbă domiciliul sau își stabilesc reședința în localitatea respectivă sau în localitățile învecinate acesteia, pot beneficia de o prima de relocare, neimpozabilă, acordată din bugetul asigurărilor pentru șomaj, egală cu 75% din suma destinată asigurării cheltuielilor pentru locuire în noul domiciliu sau noua reședință, dar nu mai mult de 900 de lei/lunar pentru o perioadă de maximum 36 de luni, în cazul în care veniturile nete lunare realizate de persoanele singure sau împreună cu familiile acestora nu depășesc suma de 5.000 lei/lună.

În speranța că aceste informații ți-au fost utile, echipa proiectului VIITOR te poate îndruma pentru a accesa toate aceste resurse sau pentru a-ți răspunde la eventuale întrebări.

____________________

Proiectul VIITOR este finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 2: Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs, Obiectiv tematic 8, Prioritatea  de  investiție 8.ii, Apel de proiecte POCU/910/2/4/Operațiune compozită O.S. 2.1, 2.2.