Skip links

CUM POATE FI COMBĂTUTĂ DISCRIMINAREA LA LOCUL DE MUNCĂ?

A. Ce poate face compania?

Combaterea discriminării la locul de muncă este esențială pentru a crea un mediu profesional echitabil și incluziv. Iată câteva modalități prin care acest lucru poate fi abordat:

 1. Politici și proceduri clare împotriva discriminării: O companie ar trebui să aibă politici scrise care interzic discriminarea pe baza rasială, etnică, de gen, vârstă, orientare sexuală etc. Aceste politici ar trebui să fie clare și cunoscute de către toți angajații.
 2. Formare și educație: Organizați sesiuni de formare și educație pentru angajați pentru a-i familiariza cu conceptele de discriminare, stereotipuri și prejudecăți. Aceasta poate contribui la sensibilizarea și conștientizarea efectelor negative ale discriminării.
 3. Recrutare și promovare echitabilă: Asigură-te că procesul de recrutare și promovare este bazat pe merite, competențe și performanțe, fără nicio formă de discriminare.
 4. Promovarea diversității: Încurajează și sărbătorește diversitatea în organizație. Acest lucru poate fi realizat prin recunoașterea și valorizarea contribuțiilor tuturor angajaților, indiferent de diferențele lor.
 5. Canale de raportare și investigare: Oferă angajaților canale sigure și confidențiale pentru a raporta incidentele de discriminare. Este important să ai proceduri clare pentru investigarea acestor plângeri și pentru a lua măsuri adecvate.
 6. Management implicat: Implicarea managementului în promovarea unui mediu de lucru incluziv este crucială. Ei trebuie să fie modele și să transmită un mesaj puternic împotriva discriminării.
 7. Evaluare și revizuire periodică: Revizuiește regulat politici, proceduri și practici pentru a asigura că sunt eficiente în combaterea discriminării și aduce eventuale îmbunătățiri.
 8. Cultură organizațională: Cultivarea unei culturi organizaționale care să promoveze respectul, deschiderea și colaborarea poate contribui semnificativ la eliminarea discriminării.

Aceste măsuri nu sunt doar importante pentru respectarea legilor împotriva discriminării, ci și pentru a crea un mediu de lucru sănătos, unde toți angajații se simt valorizați și respectați pentru contribuțiile lor, indiferent de diferențele individuale.

B. Ce poți face tu ca angajat?

Pentru un angajat, există anumite acțiuni și comportamente pe care le poate adopta pentru a contribui la combaterea discriminării la locul de muncă:

 1. Educație și conștientizare: Informează-te despre politici și legi antidiscriminare în vigoare și fii conștient de drepturile tale ca angajat în ceea ce privește non-discriminarea la locul de muncă.
 1. Promovarea diversității: Fii un susținător al diversității și incluziunii. Respectă și apreciază diferențele culturale, etnice, de gen și de orientare sexuală ale colegilor tăi.
 2. Implicare activă: Dacă observi situații de discriminare la locul de muncă, poți interveni direct, dacă te simți confortabil, sau poți raporta incidentul conform procedurilor stabilite de companie.
 3. Comunicare deschisă: Încurajează o comunicare deschisă și respectuoasă în echipă. Fii dispus să asculți și să înțelegi perspectiva celorlalți și să-ți exprimi opiniile într-un mod care să nu discrimineze sau să jignească pe nimeni.
 4. Modelare a comportamentului corect: Fii un exemplu pentru alți colegi prin comportamentul tău, promovând respectul și tratamentul egal pentru toți.
 5. Consiliere și sprijin: Oferă sprijin colegilor care ar putea fi afectați de discriminare și încurajează-i să caute ajutor sau să raporteze situația, dacă este necesar.
 6. Formare și dezvoltare personală: Participă la programele de formare și educație oferite de companie pentru a înțelege mai bine problemele legate de diversitate și incluziune și pentru a deveni un aliat mai eficient împotriva discriminării.

Angajații pot juca un rol activ în promovarea unui mediu de lucru echitabil și incluziv prin atitudinea și acțiunile lor zilnice, contribuind astfel la crearea unei culturi organizaționale care să respecte și să susțină diversitatea.

____________________

Proiectul VIITOR este finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 2: Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs, Obiectiv tematic 8, Prioritatea  de  investiție 8.ii, Apel de proiecte POCU/910/2/4/Operațiune compozită O.S. 2.1, 2.2.