Skip links

FENOMENUL DE MOBBING

Mobbingul reprezintă un tip de comportament agresiv sau hărțuire persistentă și repetată, de obicei în cadrul mediului de muncă, îndreptat împotriva unei persoane sau a unui grup de persoane. Aceasta poate lua forme variate și poate avea consecințe serioase asupra sănătății mentale și emoționale a celor vizați.

Comportament hărțuitor sau agresiv: Acesta poate include insulte, umilințe, izolare socială, propagarea de zvonuri sau sabotajul activităților profesionale ale unei persoane.

Persistență și repetabilitate: Mobbingul este caracterizat prin comportamente repetate, care se întind pe o perioadă mai lungă de timp, nu doar ca evenimente izolate.

Puterea asimetrică: Mobbingul apare de obicei într-un context în care există un dezechilibru de putere între agresor și victimă, adesea într-un mediu de lucru.

Impactul asupra victimelor: Poate avea consecințe serioase asupra sănătății mentale și fizice a victimelor, cauzând stres cronic, anxietate, depresie și poate duce chiar la absenteismul la locul de muncă.

Forme de mobbing:

Mobbingul vertical: Se întâmplă între superiori și subordonați.

Mobbingul orizontal: Are loc între colegi de aceeași poziție ierarhică.

Mobbingul descendent: Este direcționat către superiori de către subordonați.

Cum se gestionează mobbingul:

Prevenire: Crearea unui mediu de lucru care să promoveze respectul reciproc și să prevină orice formă de hărțuire.

Politici și proceduri: Implementarea unor politici clare împotriva hărțuirii și mobbingului, oferind căi de raportare și intervenție.

Consiliere și suport: Oferirea de sprijin emoțional și consiliere pentru victimele mobbingului.

Investigație și acțiune: Investigarea promptă și corectă a acuzațiilor de mobbing și luarea de măsuri adecvate împotriva agresorilor.

Atât individul, cât și organizația, au responsabilitatea de a preveni și de a gestiona mobbingul. Cultura organizațională care promovează respectul, comunicarea deschisă și responsabilitatea poate contribui la reducerea riscului de mobbing.

Mobbingul reprezintă o problemă gravă în mediul de lucru și necesită abordări serioase și preventive pentru a proteja bunăstarea și integritatea celor implicați într-o organizație.

La nivelul proiectului VIITOR a fost organizat un program de formare profesională neautorizat ANC, prin pregătirea pentru a face față provocărilor pieței muncii a 180 tineri NEETs, care au fost certificați în domeniul Expert în identificarea, prevenirea și combaterea fenomenului de mobbing la locul de muncă.

____________________

Proiectul VIITOR este finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 2: Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs, Obiectiv tematic 8, Prioritatea  de  investiție 8.ii, Apel de proiecte POCU/910/2/4/Operațiune compozită O.S. 2.1, 2.2.