Skip links

Astăzi, 11 iulie 2022, Asociația Brahma anunță lansarea concursului de evaluare și selectare planuri de afaceri în cadrul proiectului „VIITOR – Valorificarea, Instruirea și Integrarea Tinerilor prin Ocupare și Responsabilizare”, POCU/910/2/4/150520, cofinanțat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020. Această acțiune este parte componentă a activității A5 Sprijin pentru ocuparea pe cont propriu a tinerilor NEETs A din grupul țintă cu rezidența în București-Ilfov, prin activități de susținere a antreprenoriatului, respectiv a subactivității A5.1 Furnizarea serviciilor de susținere a antreprenoriatului, înființare entități și semnare contracte de subvenție. Concursul de evaluare și selectare planuri de afaceri se adresează celor 27 de absolvenți ai programului de pregătire antreprenorială desfășurat în cadrul proiectului VIITOR (curs „Competențe antreprenoriale” și  sesiuni de consiliere și consultanță în antreprenoriat).

Înscrierea persoanelor care nu au participat la programul de pregătire antreprenorială din cadrul proiectului SMIS 150520, implementat de Asociația Brahma nu este permisă. Metodologia de organizare și desfășurare a concursului de evaluare și selectare planuri de afaceri, formularele aferente și calendarul organizare concurs de evaluare și selectare planuri de afaceri, sunt disponibile în secțiunea de mai jos.

Dosarele de înscriere pot fi transmise prin poștă/curier sau personal, în perioada 11 – 18 iulie 2022, orele 16:00, la sediul administrativ al Asociației Brahma (str. Aleea Botorani, nr. 5, Bl. V36, sc. 1, parter, cam. 4, sector 5, București).

Metodologie concurs evaluare și selectare planuri de afaceri

VIZUALIZEAZĂ

Formulare concurs evaluare și selectare planuri de afaceri

DESCARCĂ

Calendar concurs evaluare și selectare planuri de afaceri (actualizat 20.07.2022)

VIZUALIZEAZĂ

Etapa 1: Evaluare eligibilitate și conformitate administrativă

Astăzi, 20 iulie 2022, Asociația Brahma publică Lista centralizatoare finală a participanților admiși în urma finalizării etapei de evaluare a eligibilității și conformității administrative dosare concurs evaluare și selectare planuri de afaceri, acțiune întreprinsă în cadrul proiectului „VIITOR – Valorificarea, Instruirea și Integrarea Tinerilor prin Ocupare și Responsabilizare”, Cod SMIS: 150520, în conformitate cu activitatea A5.1 – Furnizarea serviciilor de susținere a antreprenoriatului, înființare entități și semnare contracte de subvenție.

Potrivit calendarului de organizare concurs de evaluare și selectare planuri de afaceri, în perioada următoare (21-25 iulie 2022) se va desfășura Etapa 2 – Evaluarea Tehnico-Financiară (ETF), cu respectarea prevederilor Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului de evaluare și selectare planuri de afaceri.

20.07.2022

Listă centralizatoare finală evaluare eligibilitate și conformitate administrativă

VIZUALIZEAZĂ

Etapa 3: Evaluare susținere publică planuri de afaceri (PITCH)

Astăzi, 26 iulie 2022, Asociația Brahma publică Anexa 8 la Metodologia de organizare și desfășurare a concursului de evaluare și selectare planuri de afaceri – ”Programare susțineri publice ale planurilor de afaceri înscrise în concursul de evaluare și selectare planuri de afaceri”.

Acțiunea este întreprinsă în cadrul proiectului „VIITOR – Valorificarea, Instruirea și Integrarea Tinerilor prin Ocupare și Responsabilizare”, Cod SMIS: 150520, în conformitate cu activitatea A5.1 – Furnizarea serviciilor de susținere a antreprenoriatului, înființare entități și semnare contracte de subvenție.

26.07.2022

Programare susțineri publice ale planurilor de afaceri înscrise în concursul de evaluare și selectare planuri de afaceri

VIZUALIZEAZĂ

ETAPA 4: SELECTARE INTERMEDIARĂ PLANURI DE AFACERI

(publicare rezultate, termene depunere și soluționare contestații)

Astăzi, 28 iulie 2022, Asociația Brahma publică Raportul de selectare intermediară a câștigătorilor concursului de evaluare și selectare planuri de afaceri, acțiune întreprinsă în cadrul proiectului „VIITOR – Valorificarea, Instruirea și Integrarea Tinerilor prin Ocupare și Responsabilizare”, Cod SMIS: 150520, în conformitate cu subactivitatea A5.1 – Furnizarea serviciilor de susținere a antreprenoriatului, înființare entități și semnare contracte de subvenție. Etapa de selectare intermediară reprezintă o centralizare a rezultatelor celor două etape anterioare de evaluare, adică ETAPA DE EVALUARE TEHNICO-FINANCIARĂ A PLANURILOR DE AFACERI (ETF) și ETAPA DE SUSȚINERE PUBLICĂ A PLANURILOR DE AFACERI (PITCH).

Aplicanții respinși (aflați pe lista de rezervă) au posibilitatea de contestare a rezultatelor obținute, termenul alocat pentru contestații fiind de 2 zile lucrătoare de la data publicării Raportului de selectare intermediară a câștigătorilor concursului de evaluare și selectare planuri de afaceri. În urma soluționării contestațiilor, se va publica Raportul de selectare finală a câștigătorilor concursului de evaluare și selectare planuri de afaceri.

28.07.2022

Raport de selectare intermediară a câștigătorilor concursului de evaluare și selectare planuri de afaceri

VIZUALIZEAZĂ

ETAPA 5: SELECTARE FINALĂ PLANURI DE AFACERI

Astăzi, 1 august 2022, Asociația Brahma publică Raportul de selectare finală a câștigătorilor concursului de evaluare și selectare planuri de afaceri, acțiune întreprinsă în cadrul proiectului „VIITOR – Valorificarea, Instruirea și Integrarea Tinerilor prin Ocupare și Responsabilizare”, Cod SMIS: 150520, în conformitate cu activitatea A5.1 – Furnizarea serviciilor de susținere a antreprenoriatului, înființare entități și semnare contracte de subvenție.

În perioada următoare, conform Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului de evaluare și selectare planuri de afaceri, se va derula ETAPA 6 – VALIDAREA DE CĂTRE OIR PECU REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV A PLANURILOR DE AFACERI SELECTATE.

01.08.2022

Raport de selectare finală a câștigătorilor concursului de evaluare și selectare planuri de afaceri

VIZUALIZEAZĂ

ETAPA 6 – VALIDARE DE CĂTRE OIR PECU BI A PLANURILOR DE AFACERI SELECTATE

(rezultate finale)

Astăzi, 19 august 2022, Asociația Brahma publică Lista centralizatoare cu rezultatele finale după validarea de către OIR PECU București-Ilfov a planurilor de afaceri selectate. În perioada următoare, cei 9 câștigători au obligația de a face dovada înființării întreprinderilor în acord cu planurile de afaceri propuse și cu metodologiile din cadrul proiectului.

Acțiunea este întreprinsă în cadrul proiectului „VIITOR – Valorificarea, Instruirea și Integrarea Tinerilor prin Ocupare și Responsabilizare”, Cod SMIS: 150520, în conformitate cu activitatea A5.1 – Furnizarea serviciilor de susținere a antreprenoriatului, înființare entități și semnare contracte de subvenție.

19.08.2022

Listă centralizatoare cu rezultatele finale după validarea de către OIR PECU București-Ilfov a planurilor de afaceri selectate

VIZUALIZEAZĂ