Skip links

Ecommerce


Valorificarea, Instruirea şi Integrarea Tinerilor prin Ocupare şi Responsabilizare

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Contract nr. POCU/910/2/4/150520 / 01.09.2021, SMIS 150520

Proiectul este implementat în perioada 02.09.2021 – 01.09.2023 de către Asociația Brahma. Valoarea totală a proiectului este de 3,256,566.50 lei, dintre care 2,605,253.19 lei valoare eligibilă nerambursabilă din FSE și 651,313.31 lei valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național și 0 lei reprezintă cofinanțare proprie a Beneficiarului. Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorului paginii web: Asociația Brahma.